Om Sunnanäng

 

Välkommen till Sunnanängs hemsidacitat1rund

Sunnanäng är en ideell förening som erbjuder professionellt stöd till barn och unga som förlorat en förälder eller motsvarande nära anhörig. Att mista en förälder under uppväxten är en svår och smärtsam händelse. Det känns ofta som om hela livet vänts upp och ner och gått sönder. Vi erbjuder därför gruppverksamheter med träffar för barn och ungdomar tillsammans med våra gruppledare.

 

 

 

citat4dubbel


Hemsidans innehåll

Informationsbroschyr
Det finns en informationsbroschyr att ladda ner. Du hittar den  i dokumentarkivet här på hemsidan.
I broschyren finns information om vår verksamhet och hur du anmäler intresse till våra grupper.

Vi tar emot anmälningar via vårt formulär på hemsidan.
Det hittar ni under fliken ”Anmälan och Donation”. Givetvis kan ni kontakta oss direkt också. Kontaktuppgifter hittar ni under fliken ”kontakt”.

Information till anhörig och tjänstemän som arbetar med barn och unga
Det hittar ni under fliken ”Grupper och verksamheter”.
Där finns även  en presentation av våra gruppledare och en beskrivning av hur upplägget för träffarna ser ut.

 

 

 

Sunnanäng är en religiöst och politiskt obunden organisation som bildats för att skapa personella och ekonomiska förutsättningar för verksamheten att stödja barn och unga i sorg genom sökande av anslag, mottagande av donationer/gåvor och genom medlemsavgifter.