Medlemskap och Donation

Stöd Sunnanäng

Genom att lösa medlemskap i föreningen, eller genom att skänka pengar till vår verksamhet.

Medlemsavgiften är en engångsavgift på 100 kr som betalas när du blir medlem.

Medlemsavgifter och donationer betalas in till bankgiro 507-0016
Märk inbetalningen med namn och ändamål

Tack för att du stödjer Sunnanäng!

Sunnanängs org.nr: 802416-4520

 

Mottagna donationer

Sunnanäng har tagit emot donationer från följande organisationer och stiftelser:

Birgit och Sven Håkan Olssons stiftelse
Crafoordska stiftelsen
De lekande barnens fond
Folke Ljungdals stiftelse
Hilda och Håkan Teodor Olssons Stiftelse
Lunds kommun
Sodalitsiet
Thora Ohlssons Stiftelse
Emmaus Lund
Anders Nobins vänner och familj
Finn Inn restaurang

Ett varmt tack till er för att ni möjliggör en fortsättning för verksamheten