Grupper & verksamheter

Grupper & verksamheter

Vi erbjuder olika samtalsgrupper för barn 9-12 år och för ungdomar 13-19 år som förlorat en förälder. Grupperna leds av två psykologer, Therése Burman tillsammans med annan psykolog, båda med erfarenhet av barn och ungdomar. Arbetet i grupperna har sin utgångspunkt i Rädda Barnens riktlinjer kring arbete med barn i sorg. Verksamheten är inte behandlande utan utgöra ett stöd i barnets/ungdomens sorgebearbetning.

Hur kommer mitt barn/ungdom med i en grupp?
Sökande barn och ungdomar (med anhörig) erbjuds ett informationssamtal med gruppledarna för att bedöma om gruppen passar barn
et/ungdomen. Personen måste själv ha en vilja att delta i sorgegruppen, det ska vara ett medvetet och frivilligt val.  Vi bedömer att tidigast sex månader efter en nära anhörigs bortgång är ett barn/ungdom moget att vara med i en sorgegrupp.

När startar grupperna?
Ny grupp startar när tillräckligt många har anmält sig. Gruppen samlas vid 6 tillfällen efter skoltid  (cirka 1,5 timme) och en helgdag.

Hur kan en träff se ut?
Varje grupptillfälle inleds med fika och därefter arbetar man tillsammans med olika ämnen. Tillsammans talar vi om förlust och sorg, tankar och känslor, döden, sorgehantering och minnen. Samtal blandas med praktiska moment och ger barnen/ungdomarna möjlighet att uttrycka sin sorg på olika sätt. Målet är att deltagarna genom arbetet i gruppen ska få hjälp att närma sig sin sorg, dela erfarenheter och gemenskap samt få redskap och verktyg för att kunna gå vidare i livet med sin sorg.

 

Syftet med arbetet i gruppen är…

  • Att förstå och reda ut vad som hänt och för att bemästra situationen
  • Att möta och berätta om de tankar och känslor som sorgen väcker
  • Att bekräfta och bevara minnet av det liv som levts tillsammans
  • Att bearbeta sin situation och så växa och fortsätta leva och älska.