Information till förälder/anhörig

Information till dig som förälder eller anhörig

Om du skickar in en ansökan till Sunnanäng behandlas den först av vår styrelse. Ni kontaktas av oss för ett första inledande samtal.
Sedan erbjuds du som förälder/anhörig och barnet/ungdomen ett informationssamtal med gruppledarna för att bedöma om gruppen passar barnet/ungdomen. Barnet/ungdomen måste själv ha en vilja att delta i sorgegruppen, det ska vara ett medvetet och frivilligt val.

Ibland kan det vara för tidigt för barnet/ungdomen att ingå i en grupp. Vi gör en generell bedömning att tidigast sex månader efter förälderns bortgång är ett barn/ungdom moget att vara med i en sorgegrupp.
Vill du anmäla ett barn till en av våra gruppverksamheter är du välkommen att kontakta oss genom att fylla i vårt formulär för anmälan under fliken ”Anmälan och Donationer”

Sunnanängs fokuserar sin gruppverksamhet på barn och unga som förlorat en förälder eller motsvarande anhörig. Vi har i dagsläget inte möjlighet att ta emot barn som förlorat ett syskon.